Ekolakiernie.pl

Wentylator przeciwwybuchowy, transportowy

Wentylatory przeciwwybuchowe wystepują w kilku wariantach. mogą służyć do tłoczenia powietrza zanieczyszczonego oparami rozpuszczalnika, lub powietrza zapylonego.

Wystepują w wielu rozmiarach i wariantach. Z przyjemnością pomożemy w doborze właściwego urządzenia.