Ekolakiernie.pl

zasuwa pneumatyczna

zasuwa pneumatyczna to taka, w której ruch jest wymuszany siłownikiem penumatycznym. nie stawarza ona zagrożenia wybuchem, nie posiada części elektrycznych. Wymaga podłączenia do sprężonego powietrza i systemu sterowania.