Jak uniknąć zapylenia w zakładzie lakierniczym?

16.11.2022
Generowanie przez przemysł zapylenie, nadwyżki ciepła technologicznego, hałas czy toksyczne opary są niebezpieczne zarówno dla zdrowia pracowników, jak i środowiska naturalnego. Z tego powodu odpylanie jest wyjątkowo ważnym procesem w wielu gałęziach przemysłowych. Na przedsiębiorcach spoczywają obowiązki wynikające bezpośrednio z przepisów prawnych odnośnie spełniania wymagań środowiskowych m.in. w zakresie zanieczyszczeń pyłowych.
Tym właśnie celom służą różnego rodzaju maszyny oraz instalacje przeznaczone do odpylania. Chronią one pracowników oraz jednocześnie zwiększają niezawodność linii produkcyjnych. Zanieczyszczenia są usuwane przez różnego typu wyciągi pyłów, odciągi wiórów, specjalistyczne ssawy oraz filtry. Bardzo ważne jest, aby dokonywało się to możliwie bezpośrednio w miejscu powstawania zanieczyszczeń. Dlatego producenci urządzeń odpylających skupiają się na tym, żeby odpylanie dokonywało się na możliwie najwcześniejszym etapie procesu produkcyjnego.

Zapylenie w lakierniach

Wysokie zapylenie w lakierniach wpływa negatywnie na zdrowie osób w nich przebywających, pogarsza warunki produkcyjne oraz obniża efektywność warsztatów i zakładów. Drobinki pyłów powstające w trakcie przygotowania powierzchni lakierniczych są w systemie lakierowania wysoce niepożądane. Powodowane przez nie wady powłoki zwiększają koszty całego procesu, generując konieczność polerowania całych lakierowanych elementów.
Nowoczesna technologia pozwala jednak na to, aby odkurz oraz innego rodzaju zanieczyszczenia były odprowadzane z pomieszczenia bezpośrednio w trakcie cyklu pracy lakierni.
W celu aspiracji pyłów oraz filtracji powietrza w miejscach pracy producenci oferują urządzenia, zaprojektowane specjalnie na potrzeby zakładów lakierniczych. Ich wachlarz jest bardzo szeroki, dlatego w niniejszym artykule przybliżamy kilka z nich.

Instalacje odpylające

Instalacje odpylające to systemy stosowane w celu zachowania czystego powietrza podczas obróbki materiałów. Podłączenie w odpowiednich punktach linii technologicznej różnego typu aspiratorów pozwala ograniczyć pojawianie się pyłów i kurzu. Instalacje dostosowuje się do potrzeb oraz rozmiarów danej lakierni.
Do zasysania pyłów i filtracji powietrza wykorzystywana jest wentylacja punktowa poprzez odciągi miejscowe, ssawy stanowiskowe, ramiona odciągowe czy okapy. Za pośrednictwem wentylatorów powstaje wymuszony przepływ powietrza, w efekcie czego odkurz lakierniczy osadza się na specjalnych filtrach.
Firma Ekolakiernie jako producent oferuje bezpieczne oraz trwałe elementy do rurowych instalacji odpylających. Cechują je wysokie parametry techniczne oraz aerodynamiczne, a część produktów wykonywana jest na zamówienie, aby dostosować je do każdego systemu klienta. W naszym asortymencie znajdą Państwo:
  • kolektory rozdzielające
  • wentylatory przeciwwybuchowe
  • zasuwy pneumatyczne oraz ręczne
  • łapacze klocków
  • inne elementy, takie jak kolana, opaski, przejścia, trójniki, rury ocynkowane, redukcje oraz uchwyty.

Ściany lakiernicze

Ściany lakiernicze służą do wychwytywania oparów oraz mgły, powstających podczas aplikowania farb, lakierów czy nakładania kleju. Ich konstrukcja uwzględnia również zbieranie odkurzu, w wyniku czego za pomocą ścian dokonuje się zarazem odpylania stanowiska lakierniczego.
Te wyjątkowo efektywne urządzenia mogą posiadać różne gabaryty, dzięki czemu uzyskuje się maksymalną powierzchnię wychwytywania o wielkości ściśle dostosowanej do wymogów konkretnej lakierni.
Swoją potwierdzoną skuteczność zawdzięczają specjalnej konstrukcji, wysokowydajnym wentylatorom oraz kilkustopniowemu układowi filtracyjnemu. W pierwszym etapie niesione strumieniem cząsteczki lakieru trafiają do kieszeni filtra kartonowego. Oczyszczone z największych drobin powietrze jest następnie przekierowywane do mat filtracyjnych „Paint Stop”. Jej szklane włókna wychwytują kolejne zanieczyszczenia dzięki dużej zdolności tej włókniny do akumulacji pyłów oraz kurzu. Najlepsi producenci zalecają trzeci stopień filtracji, w trakcie której wykorzystuje się włókniny EU4 i EU5. Dopiero tak przefiltrowane powietrze dostaje się do wentylatora i wyprowadzane jest na zewnątrz.
Ściana lakiernicza jest rozwiązaniem energooszczędnym oraz ekologicznym. Urządzenia wykonywane przez naszą firmę mogą zostać dodatkowo wyposażone w przepustnicę na instalacji kominowej, a także specjalny stojak na pistolet pneumatyczny. Ten automatyczny system zmniejsza ilość wyciąganego ciepłego powietrza nawet o 90%.

Filtry węglowe do oczyszczania powietrza

Filtry węglowe stanowią nieodzowny element wyposażenia lakierni. Wykorzystywanie tych odpowiednich pozwala zatrzymać szkodliwe zanieczyszczenia we właściwym do tego celu, bezpiecznym miejscu. Wspominaliśmy już, że prawidłowo przeprowadzane odpylanie chroni zdrowie oraz środowisko. W lakierniach znajdują się również cenne maszyny oraz delikatne sprzęty elektroniczne. Stosowanie właściwych filtrów oznacza zmniejszenie kosztów awarii parku maszynowego, wynikłych z natężenia pyłów w otoczeniu.
Dostępne w naszym asortymencie filtry dokładne oraz włókniny Paint Stop to zdecydowanie najlepszy wybór dla tych wszystkich, którzy w miejscu pracy mają do czynienia z silnymi, chemicznymi zanieczyszczeniami.