Filtry do oczyszczania powietrza w lakierniach

16.11.2022
Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa w miejscu pracy w oparciu o przepisy BHP. Jest to szczególnie istotne w przypadku ich kontaktu z różnego rodzaju chemikaliami. Ważne jest nie tylko właściwe zabezpieczenie osób wykonujących zawody o podwyższonym ryzyku, ale także chronienie środowiska naturalnego przed szkodliwymi skutkami działalności przemysłowej.
Lakiernie bez wątpienia są pomieszczeniami generującymi zanieczyszczenia powietrza. Aby utrzymać właściwą jego jakość i jednocześnie zapobiec przedostawaniu się szkodliwych związków do atmosfery, konieczne jest montowanie wydajnych systemów wentylacyjnych oraz stosowanie profesjonalnych filtrów. Jak dobrać te odpowiednie do lakierni?

Rodzaje zanieczyszczeń występujących w lakierniach

Produktami ubocznymi prac lakierniczych są lotne związki organiczne, których źródło stanowią m.in. stale obecne w lakierniach farby, lakiery, kleje, rozcieńczalniki oraz detergenty. Nie wszystkie LZO są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego, jednakże tworzą aż 60% wszystkich zanieczyszczeń atmosfery. Pojawiające się w lakierniach niebezpieczne substancje to np. ksylen, metyloketon, mezytylen, alkohol butylowy, etylobenzen oraz liczne węglowodory aromatyczne.
Zadanie filtrów polega na zatrzymywaniu toksycznych związków lotnych oraz pyłów lakierniczych w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Niektóre ich rodzaje mogą zostać poddane recyklingowi. Zużyte egzemplarze jako odpad przemysłowy (a nie komunalny) wymagają oddzielnego składowania w celu osobnej utylizacji, którą zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Jakie filtry są odpowiednie do lakierni?

Filtry w lakierniach są montowane w układach nadmuchu oraz wyciągu powietrza z pomieszczenia. W nawiewie najczęściej stosowane są filtry wstępne kieszeniowe albo kasetowe — płaskie lub plisowane. Konstrukcja tych drugich — w kształcie połączonych ze sobą liter V — zwiększa pole filtracyjne, dostosowujące się zarazem do wielkości przepływu powietrza.
Aby zapobiec ich korozji, oba typy filtrów zbudowane są z ramek z ocynkowanej blachy oraz prętów i siatek, które je wzmacniają. Dostępne są również wykonania z tworzywa sztucznego. Wewnątrz ramy znajduje się materiał filtracyjny, dopasowany do wymagań otoczenia. Zbudowany jest z włókien naturalnych, syntetycznych lub szklanych, które dodatkowo mogą być pokryte substancją lepiącą, żeby lepiej wychwytywać gruby pył. Filtry kasetowe umieszcza się także w podłodze, w celu zbierania pyłu unoszącego się nad posadzką. Są proste do wymiany, magazynowania oraz utylizacji.
W efekcie dwustopniowej filtracji zaciągane powietrze z lakierni powinno trafić także na filtr sufitowy, umieszczony w suficie nawiewnym. Usuwa on resztę cząstek, które przedostały się przez filtr wstępny, dlatego cechuje go wysoki stopień chłonności.
Z kolei zadaniem filtrów umieszczonych w odciągach — takich jak ściany lakiernicze albo odciągi podłogowe — jest odseparowywanie cząstek stałych mgły lakierniczej. Najczęściej stosowane do tych celów są kartonowe filtry labiryntowe typu Andreae oraz tzw. Paint-Stop.

Filtry kartonowe do lakierni

Filtry kartonowe charakteryzuje m.in. duża sprawność filtracji, wysoka chłonność pyłowa, stały opór statyczny i brak zjawiska migracji pyłów z jego górnych warstw do dolnych. Produkt oferowany przez Ekolakiernie wykonany jest ze specjalnego kartonu, a poszczególne elementy są łączone bardzo silnym klejem. Dzięki temu wyroby są sztywne, wytrzymałe, a ponadto mogą być wykorzystane jako surowiec wtórny. Filtr kartonowy do suchej ściany lakierniczej jest rozwiązaniem bardzo skutecznym, a zarazem ekologicznym.
W instalacji wyciągowej lakierni zaleca się utworzenie co najmniej podwójnego stopnia filtracji, co daje nie tylko skuteczniejszą ochronę pracowników i środowiska, ale także przedłuża żywotność wentylatorów. Dlatego za filtrem kartonowym umieszcza się szklaną włókninę typu Paint-Stop. Odznacza się ona wyjątkowo dużą zdolnością akumulacji pyłu oraz kurzu. Dzięki progresywnej budowie zatrzymuje ona resztę zanieczyszczeń z przechodzącego przez nią powietrza. Stopień filtracji Paint-Stop określa się nawet na 98%.

Korzyści stosowania filtrów węglowych

Filtry węglowe znajdują częste zastosowanie w lakierniach, ponieważ wykazują wysoką efektywność w procesach oczyszczania z oparów rozpuszczalników, związków organicznych, metali ciężkich i innych zanieczyszczeń stałych.
Filtry węglowe do oczyszczania powietrza zawierają węgiel aktywny — nierzadko specjalnie modyfikowany — który posiada absorbujące mikropory, odznaczając się dużą powierzchnią w porównaniu z jednostką masy. W efekcie na jego bazie powstaje rodzaj filtra wykazujący dużą zdolność pochłaniania rozmaitych związków chemicznych, włącznie z metalami ciężkimi.
Filtry węglowe są nietoksyczne i nadają się do recyklingu. Ich stosowanie wskazane jest w miejscach występowania licznych szkodliwych dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska substancji, w których wymagana jest maksymalna wydajność filtracji powietrza.