Profesjonalny sprzęt lakierniczy wizytówką firmy

16.11.2022
Funkcja reprezentacyjna jest jednym z nadrzędnych elementów życia współczesnego człowieka. Dobry samochód, ładny i zadbany dom oraz schludny osobisty wizerunek to czynniki, przez pryzmat których dokonuje się ocen weryfikujących, czy danej osobie się powodzi. Na tej samej zasadzie istotne jest dobranie profesjonalnego i reprezentatywnego wyposażenia firmy. Takim sprzętem, który poświadczy o lakierni, jako prawidłowo prosperującej, może stać się stół szlifierski z własnym odciągiem - narzędzie wręcz niezbędne do wykonywania obróbek w pracowni lakierniczej. Dobry, sprawdzony przyrząd jest gwarantem firmy do wygenerowania większego zysku. To wizytówka, którą zobaczą inni, będąca wystarczającą zachętą do nawiązania nowych kontaktów i zdobycia klientów gotowych do współpracy.

Wielofunkcyjność to oszczędność - jak najlepiej wyposażyć lakiernię?

Każdy człowiek sukcesu wie, na czym polega ekonomia i potrafi z jej pomocą wygenerować spory zysk. Umiejętność oszczędnego i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, produktami oraz przestrzenią jest niezbędna przy inwestycji w firmę. W jaki sposób można przekuć teorię w praktykę i wykazać się swoimi przedsiębiorczymi atutami już teraz? Decydując się na produkty z kategorii wyposażenia warsztatowego o dużym gabarycie, warto zaoszczędzić przestrzeń w miejscu pracy, wybierając wielofunkcyjność. Dla przykładu - taką możliwość daje stół szlifierski z własnym odciągiem. Jakie są zalety tego szczególnego sprzętu? Jest ich wiele:
  • zintegrowany system filtracyjno-wyciągowy
  • wydajny wentylator z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym - ATEX
  • skuteczny system odciągowy równomierny odciąg na całej powierzchni
  • składany dodatkowy czołowy panel odciągowy
  • pojemne szuflady na gromadzenie się pyłu szlifierskiego
  • specjalne elementy tłumiące, obniżające poziom hałasu nawet o 25%
To tylko część pozytywów, które realnie wpływają na komfort pracy. Idąc z duchem ekonomicznej poprawności, każde stanowisko pracy powinno zostać maksymalnie wykorzystane, a stół do prac szlifierskich z własnym odciągiem idealnie wkomponuje się w potrzeby rozwijającej się lakierni.

Bezcenny zysk - biznes i bezpieczeństwo

Nowoczesność uczy pewnej rzeczy - najwięcej warta jest inwestycja w człowieka. Wybierając nasze produkty, nie powinien dziwić fakt, że kwestia bezpieczeństwa zajmuje pierwsze miejsce i traktowana jest równie profesjonalnie co idea stricte techniczna. W takich branżach jak stolarka czy lakiernictwo, zagrożenie zdrowia pracownika czyha na każdym zakręcie. Z tego względu powstały rozwiązania, takie jak odciągi lakiernicze, mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa w pracy. Ludzie dzielący się swoim doświadczeniem i umiejętnościami na rzecz firmy, zasługują na komfort pracy i gwarancję zdrowia. Niezależnie od tego, jak daleko miałaby zajść technologia - przyszłością każdego przedsiębiorstwa jest człowiek.
W branży, w której istnieje zagrożenie zanieczyszczenia powietrza pyłem bądź szkodliwymi składnikami farb, ważne jest posiadanie urządzenia zdolnego do zniwelowania niepożądanych skutków toksycznego środowiska pracy. Idealnym, już wcześniej wspomnianym, rozwiązaniem są odciągi lakiernicze , które stały się współcześnie powszechnym gwarantem lepszej jakości powietrza w wielu fabrykach i zakładach. Dzięki wydajnym wentylatorom z przeciwwybuchowym zabezpieczeniem, pracownicy lakierni nie są narażeni na niebezpieczeństwo. Zastosowanie systemu dwuetapowego filtrowania sprawia, że walka z trującymi oparami nabiera nowych, lepszych możliwości. Filtrowanie wstępne labiryntowym filtrem kartonowym zatrzymuje aż do 95% zanieczyszczeń stałych, filtrowanie zasadnicze na włókninie Paint-Stop niweluje zaś pozostałe 5%. Jest to technologia działająca zgodnie z duchem natury, chroniąc środowisko oraz życie przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych. Pracując w zakładzie o wysokim natężeniu negatywnych dla zdrowia czynników, poczucie bezpieczeństwa jest bezcenne.

Kilka porad BHP dla przedsiębiorcy w działalności lakierniczej

Nowoczesne przepisy prawa - odnoszące się do bezpiecznych warunków na stanowisku pracy - są bardzo rygorystyczne. Warto utrwalać obowiązujące normy, aby nie narażać na niedogodności ani siebie, ani pracowników. Tak, odciągi lakiernicze sprawują profesjonalną pieczę nad środowiskiem pracy, jednak to nie wszystko. Należy zacząć od najważniejszego, czyli odzieży ochronnej, zapobiegającej bezpośredniemu oddziaływaniu toksycznych substancji na skórę, oczy oraz układ oddechowy osoby pracującej w lakierni. Przebywając w pomieszczeniach lakierni, wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie z elementami podatnymi na ryzyko wywołania iskry. Materiał, z którego jest wykonana podłoga w lakierni powinien być nienasiąkliwy i nieiskrzący w sytuacji uderzenia. Wskazane jest wyposażenie w studzienki bezodpływowe, przykryte kratkami zabezpieczającymi. Każde z urządzeń stanowiących element wyposażenia nie powinno być w żaden sposób łatwopalne. Po utrwaleniu podstaw bezpieczeństwa pozostaje życzyć powodzenia i sukcesu na drodze rozwijania swojej firmy.