Zagrożenia branży lakierniczej - jak zapobiegać?

16.11.2022
Każde środowisko pracy wymaga odpowiedniego przygotowania i godnego zaufania wyposażenia, aby działalność mogła rozwijać się jak najefektywniej. W branży lakierniczej jednym z najważniejszych czynników gwarantujących bezpieczeństwo jest wysokiej jakości ściana lakiernicza z wbudowanym filtrem cząstek stałych. Skuteczny odciąg jest niezbędny, aby zapobiec narażeniu pracowników na zatrucie toksycznymi substancjami, będącymi składnikami farb i lakierów. W branży lakierniczej istnieje niestety o wiele więcej zagrożeń, a oto kilka z nich!
  • samozapalenie się lakierów nitrocelulozowych przy zetknięciu z lakierami zawierającymi żywice epoksydowe i alkilowe,
  • uszkodzenia błony śluzowej dróg oddechowych i oczu oraz skóry przez pary rozpuszczalników lakierów i farb,
  • zagrożenie pożarem i wybuchem mieszaniny powietrza z parami rozpuszczalników, do czego może dojść za sprawą powstawania ładunków elektrostatycznych podczas lakierowania natryskowego,
  • szkodliwe zapylenie kwarcem lub innymi stosowanymi materiałami podczas obróbki strumieniowo-ściernej, czyli tzw. piaskowania,
Aby zniwelować do minimum szkodliwe czynniki występujące na stanowisku lakiernika, należy sięgnąć po pomoc do ośrodków badań środowiska pracy, po czym dokonać wszystkich koniecznych pomiarów. Takie działanie z pewnością nie tylko wpłynie pozytywnie na komfort pracy zatrudnionych osób, ale również odciąży pracodawcę od wielu zmartwień. W dzisiejszym wpisie przedstawimy najlepsze rozwiązania dla branży lakierniczej, gwarantujące bezpieczeństwo i wysoki komfort na stanowisku pracy.

Ściany lakiernicze oraz ich właściwości

Głównym przeznaczeniem ścian lakierniczych jest zniwelowanie czynników zagrażających zdrowiu pracownika. Szczególnie ważne podczas wypełniania swoich obowiązków w lakierni jest wyposażenie stanowiska pracy zgodnie z wymogami BHP. Lakiernicy szczególnie narażeni są na zatrucia substancjami toksycznymi będącymi składnikami farb i lakierów. W takim środowisku najważniejsze jest stosowanie urządzeń z filtrami o właściwościach sorpcyjnych. We wspomnianych warunkach idealnie sprawdzi się sucha ściana lakiernicza, która przy odpowiednim wypozycjonowaniu rurociągu wywiewnego oczyści powietrze ze szkodliwych substancji. Zastosowanie tego profesjonalnego sprzętu na stanowisku pracy bez wątpienia poprawi komfort oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów lakierniczych.

Użytkowanie ściany lakierniczej - wskazówki

W momencie, gdy praca jest intensywna, przez co ilość odsysanego materiału jest o wiele większa, istotne jest zastosowanie dodatkowej, wstępnej maty filtracyjnej. Matę należy nawinąć na wał urządzenia rozwijającego. W razie potrzeby można ją rozwinąć i nasunąć przed powierzchnię odciągową ściany lakierniczej. Taki zabieg gwarantuje większą żywotność wykorzystywanego materiału. W przypadku zabrudzenia maty wystarczy wyciąć jej zużytą część, po czym rozwinąć kolejny fragment. Szczególnie istotne dla zachowania komfortu pracy jest zniwelowanie czynnika hałasu, który może powodować problemy zdrowotne oraz nieprecyzyjność wykonywanych zadań. Należy wybrać wówczas ścianę lakierniczą z zamontowanym systemem wibroizolatorów, dzięki któremu praca filtrów będzie przebiegała w ciszy oraz bez drgań.

W jaki sposób ekologicznie podejść do pracy w lakierni?

Podczas wykonywania swoich obowiązków jako lakiernik, wskazana jest szczególna ostrożność oraz wzięcie pod uwagę niebezpiecznych czynników wymienionych na początku wpisu. Jednak to nie wszystko… Mając na uwadze szkodliwość substancji, z którymi się pracuje, warto również zadbać o środowisko naturalne. Oczywiście, w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest ściana lakiernicza, która skutecznie redukuje ilość toksycznych czynników wypuszczanych do atmosfery. Jednak to nie wszystko, co można zrobić dla ekologii. Warto wziąć pod uwagę fakt, że w trakcie procesu lakierowania sporą część czasu zajmuje uzbrajanie, podczas którego nie jest konieczne działanie filtrów. Wykonując dane czynności można zapobiec marnowaniu energii poprzez wyposażenie ściany lakierniczej w pneumatyczną energooszczędną zasuwę odcinającą. Wszystkie działania, które podejmie się w celu ochrony środowiska, są bezcenne i z pewnością zaowocują w przyszłości lepszymi warunkami życia na Ziemi